stenen altaar met kaarsjes en Mariabeeldje

Ave Maria van Cor

Gezamenlijke catechisatie voor Gereformeerden en Hervormden.

Het was begin 1998. Ik was aangesloten bij de Gereformeerde kerk in mijn woonplaats. In samenwerking met de Hervormde kerk werd er iedere week een catechisatie gehouden voor enkele verstandelijk beperkte leden van beide kerken.

Voor diegenen zonder een Protestants-christelijke achtergrond; tijdens een catechisatie krijg je les in de geloofsleer of bespreek je gezamenlijk een maatschappelijk thema. Ook bidden en zingen hoort erbij. Ik was bij deze catechisatie aangesloten om de leden te begeleiden.

 

Het Rooms-Katholieke Ave Maria.

Cor is een van die leden. Hij is lief, rustig en serieus. Daarnaast heeft Cor het syndroom van Down. Toen tijdens een van die catechisaties werd gevraagd wat we zouden zingen, stelde Cor het Ave Maria voor. Voor diegenen zonder überhaupt enige religieuze achtergrond; het Ave Maria is een gebed uit de Rooms-katholieke kerk, gericht aan de heilige maagd Maria, moeder van Jezus. Een verering van Maria zoals in de Rooms-katholieke kerk, kennen de Protestants-christelijke kerken niet. Je kunt je dus voorstellen hoe gek er werd opgekeken toen Cor direct na zijn voorstel het Ave Maria begon te zingen.

(in de video hoor je Barbara Bonney. Tip: sluit je ogen als je luistert en laat ‘m lekker binnenkomen..)

 

Puur en oprecht.

Terwijl de andere begeleiders wat zenuwachtig werden en niet goed wisten wat ze moesten doen, luisterde ik naar Cor. Onverstoorbaar, met een stem zo puur en zo oprecht en zonder enige muzikale begeleiding, zong hij het Ave Maria helemaal uit. Ademloos luisterde ik naar hem. Ik wist niet of het zijn stem was of de puurheid waarmee hij zong of dat het de woorden waren. Maar zijn Ave Maria raakte me diep van binnen.

 

Kerkelijke ontbinding.

De actie van Cor zorgde naderhand voor discussie en onbegrip bij enkele catechisatie-begeleiders, want een Rooms-katholiek gebed zingen in een Gereformeerd/Hervormde catechisatie kan toch echt niet. Dat zorgde bij mij voor onbegrip en voor het laatste zetje in de beslissing om me niet meer te binden aan een specifieke geloofsgemeente. Hoe kun je discussie voeren over zoiets, terwijl iemand met heel z’n hart, zo’n mooi gebed zingt?

 

De impact van het Ave Maria.

Als ik nu het Ave Maria hoor, word ik als vanzelf uit de waan van de dag getrokken. De klanken en woorden zorgen voor een geweldige rust en geven me hernieuwde kracht. Hoe sterk kan een gebed zijn? Met dank aan Cor.

 

PS: De volledige tekst (in latijn):

Ave Maria

Gratia plena

Maria, gratia plena

Maria, gratia plena

Ave, ave dominus

Dominus tecum

(Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met U)

 

Benedicta tu in mulieribus

Et benedictus

Et benedictus fructus ventris

Ventris tuae, Jesus

(En gezegend is de vrucht van Uw schoot, Jezus)

Ave Maria

 

Ave Maria

Mater Dei

Ora pro nobis peccatoribus

Ora pro nobis

Ora, ora pro nobis peccatoribus

(Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars)

 

Nunc et in hora mortis

Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae

Et in hora mortis nostrae

(Nu en in het uur van onze dood)

Ave Maria