Hilsondis op kerkraam Thorn

Wie was Hilsondis?

Wikipedia over Hilsondis.

‘’Hilsondis (10e eeuw), ook HereswijtHereswind of Hilsuïndis, was een adellijke vrouw.

In 992 stichtte zij, samen met haar man Ansfried, de abdij van Thorn. Al haar bezittingen in West-Brabant maakte zij over aan de abdij. In de Strijen-mythe komt zij in één van de drie valse oorkonden voor als Gravin van Strijen. De plaats Hilvarenbeek draagt haar naam.’’

Dit is wat Wikipedia vermeldt over Hilsondis  (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilsondis).

Contact met de ziel van Hilsondis.

Voor mij is Hilsondis een van de eerste zielen met wie ik bewust contact had en met wie ik een nauwe verwantschap voel. Bij een van mijn bezoeken aan de abdijkerk in Thorn, Limburg, hoorde ik haar stem en werd ik me bewust van haar. Ik begon te begrijpen waarom deze plek mij van jongs af aan al aantrok (op mijn tiende hield ik een spreekbeurt over Thorn en de abdijkerk, na een bezoek met mijn familie).

Interessante afstamming?

Ik verdiepte mij in Hilsondis en haar geschiedenis om haar beter te leren kennen. Ze kwam uit een adellijke familie en is door haar huwelijk met Ansfried, verwant aan het Lotharingse geslacht. Dit geslacht wordt ook wel in verband gebracht met de Merovingische koningen, van wie sommige auteurs weer suggereren dat ze afstammen van de kinderen van Maria Magdalena en Jezus (o.a. Laurence Gardner; ‘’Het mysterie van de Graal’’, Michael Baigent/Richard Leigh/Henry Lincoln; ‘’Holy Blood, holy Grail).

De vroomheid van Hilsondis.

Een oude legende verhaalt over de vroomheid van Hilsondis. Een bediende meldt bij Ansfried dat zijn vrouw er regelmatig ’s nachts alleen op uit trekt. Ansfried besluit uit te zoeken waar Hilsondis midden in de nacht naar toe gaat. Zijn donkere vermoedens blijken onterecht; hij treft Hilsondis aan in een verlaten kapel, waar licht brandt. Bij binnenkomst ziet hij haar bidden tot een Maria-met-kind-beeld. De legende vervolgt:

‘’En met huiver van ontzag ziet hij hoe ’t hoofd van Hilsondis omringt is met een hemelsch licht van schitterende stralen, als omzweefde haar reeds de heiligenschijn..’’

(bron: http://www.verhalenbank.nl/items/show/46010 van het Meertens Instituut).

Die vroomheid zag ik ook toen Hilsondis op een keer aan me verscheen; ze droeg een blauwe mantel met een wit gewaad eronder, stralen van licht kwamen uit haar borst. En ik raakte bijzonder onder de indruk van de vroomheid die ze uitstraalde.

www.Hilsondis.com.

Onder andere mijn kennismaking met Hilsondis heeft ervoor gezorgd dat ik nu verhalen schrijf en mezelf meer uit…

…over mijn contacten met zielen (of ze nu wel of niet fysiek op aarde rondlopen) en reïncarnatie, en dat steeds meer mensen daar open voor staan en zelf ook in willen groeien

…over mijn verwarring over de vele verschillende geloofsgemeenschappen alleen al in Nederland terwijl ik er van overtuigd ben dat we allemaal onderdeel uitmaken van één Universum met slechts één waarheid

…over het feit dat in de loop van de tijd de vrouw een ondergeschikte rol heeft gekregen ten opzichte van de man en dat we weer balans in moet komen.

Het voelt heel logisch en goed om mijn verhalen en website op te dragen aan Hilsondis.

Mijn zoektocht gaat door; een Maria-kapel?

De zoektocht naar meer informatie over Hilsondis en haar leven houdt mij nog steeds bezig.

Bij het teruglezen van de spreekbeurt die ik op mijn tiende gaf, las ik dat Hilsondis en Ansfried hun abdij stichtten precies op de plek waar al eeuwen een Maria-kapel stond. Vreemd genoeg kan ik dat gegeven tot op heden nergens meer terugvinden.

En hoe verging het hun dochter Benedicta, eerste abdis van de abdij?

Is er een relatie tussen de stamboom van Hilsondis, haar vroomheid en de eeuwenoude Maria-kapel? Kloppen die gegevens überhaupt?  Of zie ik verbanden die er helemaal niet zijn?

Kortom.

Ik heb genoeg om verder te onderzoeken. En ik vermoed dat er wel meer verhalen over Hilsondis of mensen uit haar omgeving volgen op www.Hilsondis.com