Categorieën
Blog

Het werk van Dr. Annine van der Meer

cover Vrouw Holle_Hilsondis.com

Iemand om zeker te volgen als je geïnteresseerd bent in de rol van vrouwen in de (religieuze) geschiedenis, is theologe, historicus en symbooldeskundige Dr. Annine van der Meer. Zij houdt zich actief bezig met onderzoek naar de ‘verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving’, zoals de achterkant van een van haar boeken zo mooi omschrijft.

Van der Meer heeft reeds verschillende boeken geschreven rondom dit thema; van een duik in de hebreeuws-christelijke geschiedenis, tot een herinterpretatie van ons welbekende sprookjes, tot historische vondsten van vrouwenbeelden.

Op naar een hernieuwd geloofs- en wereldbeeld

Ik maakte voor het eerst kennis met het werk van Van der Meer door het boek ‘Van Sophia tot Maria’. Ze werkt in dit boek toe naar een hernieuwd geloofs- en wereldbeeld; één waarin een balans is tussen het vrouwelijke en mannelijke in een ieder en waarin het draait om op zoek te gaan naar het goddelijke in jezelf.

Het huidige Christendom gaat – officieel sinds het Concilie van Nicea in 325 nC – uit van de Heilige Drie-eenheid: God, zijn (!) zoon (Jezus) en de Heilige geest. Geen vrouw te bekennen, in ieder geval niet op de voorgrond. Van der Meer maakt in haar boek echter duidelijk dat God, naast een mannelijke kant, óók een vrouwelijke kant heeft. Dat die vrouwelijke kant er altijd al is geweest. Ooit was dit ook het algemene geloofsbeeld van de joden, waaronder Jezus en Maria Magdalena. Zij waren actief bezig met de zoektocht naar de goddelijkheid in henzelf en versterkten elkaar in hun beider mannelijkheid en vrouwelijkheid.

‘Van Sophia tot Maria’ is een goed opgebouwd boek. Van der Meer heeft grondig onderzoek gedaan en weet haar boodschap begrijpelijk en onderbouwd over te brengen. Knap, als je je realiseert dat ze een heel ander – veel vrouwelijker – geloofs- en wereldbeeld neerzet dan dat waar veel christen sinds honderden jaren in geloven; een overwegend mannelijke beeld. Voor het eerst had ik het gevoel een boek in handen te hebben dat ècht vernieuwend is en waar ik nog steeds zeer enthousiast over ben.

Herinterpretatie van welbekende sprookjes

In het boek “Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes” werkt Van der Meer ook toe naar een wereldbeeld waarin de rol van de vrouw weer volop aanwezig mag zijn. Ze legt uit hoe Vrouw Holle uit het sprookje van de gebroeders Grimm in de loop der tijd van een oude wijze vrouw veranderde in een heks met niet al te beste, soms ronduit slechte, bedoelingen. Hoe spirituele vrouwelijke kennis omgezet werd naar een gevaar voor de mens (man). In dit boek zet Van der Meer het beeld weer recht en werkt toe naar gelijkwaardigheid tussen vrouwelijkheid en mannelijkheid.

Overigens herschreef Van der Meer onder andere de sprookjes over Assepoester en Doornroosje; de boze stiefmoeder en boze heks worden in haar versie weer de krachtige vrouwen die ze ooit waren (titel van het boek: ‘Weg met de boze heks en de slechte stiefmoeder’).

Historische vondsten van vrouwenbeelden

In het boek ‘The language of MA, the primal mother’ van Van der Meer vind je een grote verzameling afbeeldingen van gevonden historische vrouwenbeelden, van 40.000 jaar terug tot het jaar 0. Door deze vrouwenbeelden in kaart te brengen en in te gaan op de symboliek en spiritualiteit van deze ‘Venus’-kunst, maakt van der Meer duidelijk dat de rol van vrouwen in onze geschiedenis veel groter was dan tot nu toe werd aangenomen. Wil je een indruk van dit boek, bekijk dan het promotiefilmpje dat de auteur op haar website heeft staan.

Website Dr. Annine van der Meer.