Over kinderen en jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijssysteem

Klik op de vraag om verder te lezen:

“Met de termen thuiszitters, schooluitvallers of zelfs schoolweigeraars – zoals sommige scholen kinderen noemen die niet passen in het reguliere onderwijssysteem – heb ik moeite. Ik noem het liever kinderen en jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijssysteem, omdat het niet past”

~ Marjan Staritsky ~
Het verhaal van Marjans dochter

“Ik wil heel graag aan ouders meegeven; ga zelf op onderzoek uit, er zijn áltijd mogelijkheden.”

~ Marjan Staritsky ~
Onderzoek Kohnstamm Instituut

“Ga aankomende leraren juist leren in de interactie dingen te zien en niet dat het vroeger beter was, maar ik weet dat als je voor kleuters een rapport moest schrijven, ging je aldoende, om de beurt bepaalde vaardigheden observeren. Kleuters horen te spelen met écht, concreet materiaal, niet op een blaadje dingen in te vullen. Dat is dus wat ik heel graag veranderd zou willen zien, laten we weer wat meer gaan spelen.”

~ Marjan Staritsky ~
De initiatieven van Marjan

“Terwijl ik denk; laten we onze kinderen alsjeblieft leren om zelfstandig na te denken en te leren dat het niet alleen om presteren gaat, maar hoe je interactie hebt met elkaar. Dat als je iets maakt, het niet per se mooi hoeft te zijn, maar dat het een uiting is van wat zich afspeelt in jou. Daar zijn we met z’n allen heel ver vandaan.

~ Marjan Staritsky ~
Ouders

“Als een kind binnen je gezin dit gedrag laat zien, is dat ook een uitnodiging voor jou als ouder om zelf naar binnen te gaan om te kijken dat dat wat je nog niet hebt aangekeken, alsnog aan te kijken. Dat is een heel pittig proces, want het geheel is al een pittig proces maar in mijn ogen is dat de enige weg.”

~ Marjan Staritsky ~
Tot slot

“Blijf vertrouwen op je kind, op de kwaliteiten die het heeft.”

~ Marjan Staritsky ~

* het onderzoek van het Kohnstamm Instituut dat wordt aangehaald, lees je hier.


interview, 9 maart 2021