De kracht van introversie

Onze huidige maatschappij is steeds meer gericht op extraverte mensen, introverte mensen lijken onder te sneeuwen. Juist introverte mensen denken dieper na over zaken; ze komen bijvoorbeeld met doordachte, structurele oplossingen. In onze steeds sneller wordende maatschappij is hier steeds minder ruimte voor. Daar komt bij dat introverte mensen zichzelf liever niet op de voorgrond zetten. Hoe zorgen zowel de introverte mens als de extraverte mens ervoor dat de balans terugkomt?
De kracht van introversie

Op zoek naar de balans tussen introversie en extraversie; beiden zijn nodig in de maatschappij. Hoe kunnen we onszelf zijn én blijven, en elkaar daarin ondersteunen?

Stil van Susan Cain

Ook in Nederland is het boek Stil van Susan Cain over de kracht van introversie vrij bekend. Voel je je ook wel eens overweldigd door de drukte in de wereld?

Psychologische typen van Carl Jung

Jung beschreef voor het eerst de termen introvert en extravert in zijn boek “Psychische typen”. In dit blog de typen en functies van Jung op een rij.

Meepraten?

Hoe ga jij om met introversie (ongeacht waar jij je het meest in herkent)? Houd de agenda in de gaten voor een nieuwe datum van dit groepsgesprek of blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

terug naar thema’s