De kracht van introversie

Onze huidige maatschappij is steeds meer gericht op extraverte mensen, introverte mensen lijken onder te sneeuwen. Juist introverte mensen denken dieper na over zaken; ze komen bijvoorbeeld met doordachte, structurele oplossingen. In onze steeds sneller wordende maatschappij is hier steeds minder ruimte voor. Daar komt bij dat introverte mensen zichzelf liever niet op de voorgrond zetten. Hoe zorgen zowel de introverte mens als de extraverte mens ervoor dat de balans terugkomt?

Over de extraverte mens

Een meer extravert persoon voelt zich in de volgende situaties prima op z’n gemak;  

 • werken in een kantoortuin; direct op de werkvloer even afstemmen met die ene collega,
 • brainstormen met een groepje collega’s over een specifiek onderwerp,
 • jezelf in 60 seconden pitchen aan iemand binnen je netwerk,
 • snel schakelen en met een oplossing komen die voor het moment prima is,
 • die oplossing vol overtuiging en met verve presenteren aan het 10-koppige managementteam.

Ben je met name extravert, dan ligt je focus op de buitenwereld. Extraverte personen zorgen er voor dat zaken ook echt gebeuren, bluffen soms net wat meer, ze zijn enthousiast en kunnen anderen daarmee in de actiemodus krijgen, zijn vlot in hun woorden. Maar wanneer dit soort zaken ook worden verwacht van de introverte mens, gaat het mis. En de huidige maatschappij lijkt steeds meer gericht op profilering, werken in groepsverband en snel reageren. Dit terwijl de introverte mens veel beter floreert bij zelfstandig werken, geen behoefte heeft aan profilering en de tijd wil hebben voor een goed doordachte reactie.

Oorsprong van de termen introvert, extravert en ambivert

Oorspronkelijk komen de termen introvert en extravert van psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung. Hij legt in zijn boek “Psychologische typen” uit dat wanneer iemand zich voornamelijk focust op zijn of haar innerlijk, diegene introvert is. Een extravert focust zich op de buitenwereld. En als ambivert zit je er tussenin. Aanvullend op deze typen benoemt Jung in zijn boek vier functies die – gecombineerd met de typen introvert en extravert – een beeld van iemand kunnen geven. De vier functies – denken, voelen, gewaarwording en intuïtie – komen bij zowel de introverte als extraverte mens voor, waardoor je acht typen krijgt (het introverte denktype, het extraverte denktype, het introverte gevoelstype etc.). Bij ieder mens overheerst volgens Jung altijd één type. Overigens heeft Jung nooit de bedoeling gehad om met deze indeling een label aan iemand te hangen, laat staan een oordeel over iemand te vellen; iedereen is uniek met zijn of haar eigen karakter. Hij heeft puur een theorie uitgewerkt die praktisch toepasbaar is, gebaseerd op vele voorbeelden uit zijn praktijk als psychiater en psycholoog.

Kenmerken van de meer introverte mens

Online vind je diverse tests en lijstjes met kenmerken waaruit je kunt afleiden of je introvert bent of niet. Ook de test van Susan Cain uit haar boek “Stil” is online terug te vinden. Cain is met dit boek uit 2016 en haar TED Talk nog steeds zeer populair. Ze schrijft en praat over de onbalans tussen introverte en extraverte mensen in de huidige maatschappij en de kracht van introvert zijn, ingegeven door haar eigen introversie en ervaring in het zakelijke leven in de Verenigde Staten, waar ze vandaan komt. Ook in Nederland is haar boek veel gelezen en roept blijkbaar herkenning op. Als een meer introvert mens word je omschreven als mild, zachtaardig en een goede luisteraar. Je herkent jezelf vast in onderstaande voorbeelden;

 • je werkt bij voorkeur in een rustige omgeving die specifieke opdracht uit en bespreekt deze pas met je collega’s als jij vindt dat het af is,
 • je bedenkt een goed doordachte oplossing voor een probleem, waardoor deze op lange termijn houdbaar is,
 • je spreekt liever af met een vriend of vriendin voor een goed, inhoudelijk gesprek dan dat je naar het feestje van je collega gaat,
 • als iemand je een vraag stelt, denk je meestal eerst goed na voor je antwoord geeft.

Op het moment dat ik dit schrijf, bevinden we ons midden in een wereldwijde uitbraak van het  corona-virus. Vrij snel was het devies; thuiswerken in plaats van op kantoor. Voor veel introverte mensen komt deze noodgedwongen situatie als een geschenk uit de hemel; ineens is daar de gelegenheid om te werken op een manier die het best bij hen past; in alle rust, met focus op specifieke taken of opdrachten en volop gelegenheid om hun creativiteit en denkproces de ruimte te geven. Daarnaast bieden online vergaderingen de gelegenheid na te denken alvorens te reageren.

Ambivert of aangeleerd extravert-gedrag?

Voor een groot deel herken ik mijzelf in de voorbeelden van een meer introvert mens; ik ben graag op mijzelf, krijg regelmatig te horen dat ik goed kan luisteren en kom bij voorkeur met structurele oplossingen. Tegelijkertijd ben ik behoorlijk assertief, heb geringe moeite met het geven van een presentatie aan een groepje mensen dat ik ken (!) en zoek altijd de samenwerking op. Zo heb ik jaren samengewerkt in commerciële projecten en leiding gegeven aan verschillende teams met hun eigen dynamiek en diversiteit aan typen mensen, wat mij prima afging. Wat maakt mij dat? Ben ik ambivert; heb ik kenmerken van zowel een introvert als extravert persoon? Of heb ik als een introvert persoon, extravert-gedrag aangeleerd? Ik houd het op een combinatie van beide; werkervaring heeft mij geleerd op bepaalde momenten uit mijn comfortzone te komen, evenals een innerlijke geldingsdrang, duidelijke mening over bepaalde zaken en mijn vlotheid met woorden. Een continu terugkerende vraag hierbij is; blijf ik wel dicht genoeg bij mezelf?

Hoe kunnen we elkaar helpen onszelf te zijn en blijven in de huidige maatschappij?

Binnen de maatschappij is een goede balans nodig, waarbij iedereen op zijn of haar eigen wijze een bijdrage kan leveren.

Herken je jezelf in de meer introverte mens?

 • Zoals Susan Cain ook zegt; dwing jezelf om af en toe uit je comfortzone te komen; jij hebt goed doordachte ideeën die de huidige maatschappij nodig heeft!
 • Doe het op een manier die bij je past; aangezien je van nature goed nadenkt over een onderwerp, weet je dus ook waarover je praat. Dat geeft zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat als je het woord neemt, iedereen ook daadwerkelijk naar je luistert. Des te sterker kom je over.
 • Ga soms gewoon over op actie, in plaats van nog langer een idee uit te denken. Misschien had het nog beter uit kunnen pakken als je er wat langer over had nagedacht, maar ook hier leer je van. Het is geen falen; niemand is ten slotte perfect!
 • Een “netwerkbijeenkomst” klinkt je vast niet prettig in de oren, netwerken kan echter ook door een 1-op-1-gesprek aan te gaan met die ene persoon die je wellicht verder kan helpen in de uitvoering van je idee of in je carrière.
 • Word er van je verwacht dat je je idee presenteert? Oefen eerst, en als het nodig is; oefen nog een paar keer. Of stel voor dat je jouw idee graag toelicht in een kleine groep of in interactie met de betrokken, zodat je niet alleen hoeft “te zenden”, waarbij alle ogen op jou zijn gericht.

Herken je jezelf in de meer extraverte mens?

Werk samen met je meer introverte collega; geef hem of haar de rust, ruimte en tijd om een idee uit te werken, vraag om het tussentijds opleveren van de uitwerking, zodat je feedback kunt geven, maak gezamenlijk de afspraak dat jij de uiteindelijke uitwerking van het idee presenteert en je collega in zal gaan op inhoudelijke vragen of toelichting zal geven. Op die manier maak je gebruik van elkaars kwaliteiten en kracht.

Herken je jezelf in de ambiverte mens?

Jij hebt het geluk dat je zowel eigenschappen van introversie als extraversie hebt en dus beide in kunt zetten. Je kunt snel handelen en reageren, maar je ook terug trekken om met een meer doordachte oplossing te komen. Jij kunt ook een rol spelen in het samenbrengen van de meer introverte en extraverte mens, door begrip voor beide kanten te genereren en te laten zien dat de positieve kenmerken van zowel de introverte als extraverte mens noodzakelijk zijn voor een goede balans in de maatschappij!

Meer lezen over dit thema

boekrecensie over Stil van Susan Cain

theorie uit Psychologische typen van Carl Gustav Jung

terug naar Thema’s