Vrouwelijke kracht en energie

Doorlopend zijn we ermee bezig; de balans vinden tussen man en vrouw. Lang geleden stond de vrouw in hoog aanzien vanwege haar sensitiviteit, haar sexualiteit en haar kracht om nieuw leven te kunnen schenken. Daarna verdween de vrouw naar de achtergrond en domineerde de man; in de wereldlijke macht, in religie, in veel persoonlijke relaties. In onze tijd laten vrouwen weer steeds meer van zich horen. Terecht. We willen echter niet naar vrouwelijke dominantie, maar naar een balans tussen man en vrouw. Een balans tussen kracht en gevoeligheid, tussen het vrouwelijke en mannelijke in jezelf. Dat vraagt inspanning van ieder van ons.

terug naar thema’s

Pin It on Pinterest