Rondom Jezus

Judas Iskariot, Jezus’ ware discipel
Door mijn protestants-christelijke achtergrond ben ik opgegroeid met de Bijbel. Daar ben ik blij om, want het heeft me een gezonde basis en religieuze kennis meegegeven. Maar ik heb er wel grote moeite mee om de Bijbel als enige geloofsbron te zien of om wat in de Bijbel staat klakkeloos als waarheid aan te nemen. En ik begrijp al helemaal niet waarom er (alleen al in Nederland!) zoveel verschillende geloofsstromingen bestaan. Ik geloof wel in het bestaan van Jezus en dat hij en Maria Magdalena een paar waren, dat Maria Magdalena absoluut geen hoer was, maar minstens net zo spiritueel “sterk” als Jezus, dat ze kinderen hadden en dat Judas geen verrader was, maar een van de weinige discipelen die – tot op zeker niveau – begreep waar Jezus en Maria Magdalena over spraken en hoe spiritueel dat was. Ik verdiep mij daarom ook in (veelal oudere) geschriften zoals de Nag Hammadi-geschriften, de Dode Zeerollen, het Judas-evangelie, de loden boekjes waar Margaret Barker onderzoek naar doet enzovoort. En ik luister naar wat ik zelf van en over Jezus, Maria en de mensen om hen heen door krijg. Op basis daarvan schrijf ik mijn verhalen in deze serie “Rondom Jezus ‘.