Rondom Jezus

Boek in de maak! Twee verhalen die ik eerder schreef, – een over Judas Iskariot en een over Maria Magdalena – gaan de basis vormen voor mijn eerste boek. Een boek over de mensen rondom Jezus na zijn kruisiging. Een boek waarin religie en spiritualiteit samen gaan en waarbij ik mijn inspiratie haal uit andere oude(re) geschriften dan alleen de Bijbel en uit wat ik zelf van hen doorkrijg. Wordt dus vervolgd!

judas iskariot; jezus’ ware discipel
Maria magdalena, apostel der apostelen

Pin It on Pinterest