Rondom Jezus

In deze verhalen lees je een andere kijk op Jezus en de mensen om hem heen. Ingegeven door andere ouder(e) geschriften dan alleen de Bijbel en ingegeven door wat ik zelf van hen doorkrijg.

judas iskariot; jezus’ ware discipel
Maria magdalena, apostel der apostelen
AANKONDIGING

Voor 2022 heb ik mijzelf ten doel gesteld om dat boek te schrijven dat al zo lang in mijn hoofd zit; over de spiritualiteit van Jezus, Maria Magdalena en de mensen om hen heen. Aangevuld met mijn zienswijze op religie en spiritualiteit.

Wordt vervolgd!

Pin It on Pinterest