Rondom Jezus

In deze verhalen lees je een andere kijk op Jezus en de mensen om hem heen. Ingegeven door andere oude(re) geschriften dan alleen de Bijbel en ingegeven door wat Hester zelf van hen doorkrijgt.
Judas Iskariot, Jezus’ ware discipel
Maria Magdalena, apostel der apostelen