Een leven lang op zoek naar innerlijke wijsheid

Recent verschenen ↓
19 januari 2022:
themawandeling voor vrouwen
Aankondiging: boek over de spiritualiteit van Bijbelse personen

Als je alleen kijkt naar het Nieuwe Testament in de Bijbel, krijg je een selectief en zeer christelijk beeld van de mensen rondom Jezus. Als je breder kijkt, naar andere (veelal oudere) geschriften, krijg je een heel ander, meer spiritueel beeld van dezelfde mensen. Voor 2022 heb ik mijzelf ten doel gesteld om dat boek te schrijven dat al zo lang in mijn hoofd zit; verhalen over de mensen rondom Jezus na zijn kruisiging, zoals ik hen zie. Gebaseerd op de verschillende geschriften en op wat ik zelf bij hen voel. Aangevuld met mijn zienswijze op religie en spiritualiteit. Wordt vervolgd!