Categorieën
Blog

Het Ave Maria van Cor

Gezamenlijke catechisatie voor Gereformeerden en Hervormden

Het was begin 1998. Ik was aangesloten bij de Gereformeerde kerk in mijn woonplaats. In samenwerking met de Hervormde kerk werd er iedere week een catechisatie gehouden voor enkele verstandelijk beperkte leden van beide kerken.

Voor diegenen zonder een Protestants-christelijke achtergrond; tijdens een catechisatie krijg je les in de geloofsleer of bespreek je gezamenlijk een maatschappelijk thema. Ook bidden en zingen hoort erbij. Ik was bij deze catechisatie aangesloten om de leden te begeleiden.

Het Rooms-Katholieke Ave Maria

Cor is een van die leden. Hij is lief, rustig en serieus. Daarnaast heeft Cor het syndroom van Down. Toen tijdens een van die catechisaties werd gevraagd wat we zouden zingen, stelde Cor het Ave Maria voor. Voor diegenen zonder überhaupt enige religieuze achtergrond; het Ave Maria is een gebed uit de Rooms-katholieke kerk, gericht aan de heilige maagd Maria, moeder van Jezus. Een verering van Maria zoals in de Rooms-katholieke kerk, kennen de Protestants-christelijke kerken niet. Je kunt je dus voorstellen hoe gek er werd opgekeken toen Cor direct na zijn voorstel het Ave Maria (in de variant van Schubert) begon te zingen.

For the record: het Ave Maria in deze video wordt gezongen door Barbara Bonney, niet Maria Callas! Maar sluit je ogen en geniet….
Puur en oprecht

Terwijl de andere begeleiders wat zenuwachtig werden en niet goed wisten wat ze moesten doen, luisterde ik naar Cor. Onverstoorbaar, met een stem zo puur en zo oprecht en zonder enige muzikale begeleiding, zong hij het Ave Maria helemaal uit. Ademloos luisterde ik naar hem. Ik wist niet of het zijn stem was of de puurheid waarmee hij zong of dat het de woorden waren. Maar zijn Ave Maria raakte me diep van binnen.

Kerkelijke ontbinding

De actie van Cor zorgde naderhand voor discussie en onbegrip bij enkele catechisatie-begeleiders, want een Rooms-katholiek gebed zingen in een Gereformeerd/Hervormde catechisatie kan toch echt niet. Dat zorgde bij mij voor onbegrip en voor het laatste zetje in de beslissing om me niet meer te binden aan een specifieke geloofsgemeente. Hoe kun je discussie voeren over zoiets, terwijl iemand met heel z’n hart, zo’n mooi gebed zingt?

De impact van het Ave Maria

Als ik nu het Ave Maria hoor, word ik als vanzelf uit de waan van de dag getrokken. De klanken en woorden zorgen voor een geweldige rust en geven me hernieuwde kracht. Hoe sterk kan een gebed zijn? Met dank aan Cor.