Categorieën
Blog

Psychologische typen

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung introduceerde als eerste de termen introvert en extravert in zijn boek uit 1921 “Psychologische typen”.

In het kader van het thema “De onbalans tussen introverte en extraverte mensen in de huidige maatschappij” wil ik graag de indeling die Carl Jung in zijn boek beschrijft, kort toelichten.

Psychologische typen

Jung verrichte veel onderzoek in de praktijk. Op basis daarvan maakte hij op zeker moment onderscheid naar psychologische typen;

  • de extraverte mens en
  • de introverte mens.

De extraverte mens is naar buiten gekeerd en de introverte mens naar binnen. Een extravert focust zich op het object (buiten hem), een introvert focust zich op het (zijn eigen) subject.

Wat belangrijk is om hier direct bij te vermelden, is dat voor Jung duidelijk was dat iemand nooit alleen een introvert of alleen een extravert is, je kunt er tussen in zitten én hij deelt dit nog verder in naar psychologische elementaire functies.

Psychologische elementaire functies

Jung voegt – ook in zijn boek “Psychologische typen” – aan de typen introvert en extravert, de volgende psychologische elementaire functies toe;

Rationele functies: denken en voelen
Irrationele functies: gewaarwording en intuïtie.

Deze vier functies zijn op zowel het extraverte type van toepassing als op het introverte type. Daarmee bestaan er volgens Jung dus 8 typen;

  • het introverte denktype
  • het extraverte denktype
  • het introverte gevoelstype
  • het extraverte gevoelstype
  • het introverte gewaarwordingstype
  • het extraverte gewaarwordingstype
  • het introverte intuïtieve type
  • het extraverte intuïtieve type

Qua type overheerst er bij iemand altijd 1. Volgens Jung heeft iemand alle 4 de functies nodig om zich ergens een volledig beeld van te vormen, dus zowel denken (je verstand) als voelen (je hart) als gewaarwording (je zintuigen) als intuïtie (je geest).

Kenmerken niet in een lijstje te vatten

Op internet circuleren vele tests en lijstjes met kenmerken van extraverte en introverte mensen. Ook het boek Stil van Susan Cain over de introverte mens, bevat een test om te achterhalen of je (overwegend) introvert bent of niet. Uit het voorwoord door K. Hamaker-Zondag in “Psychologische typen”, begrijp ik dat er al sinds ca. 1924 lijsten met kenmerken circuleren, samengesteld op basis van wat Jung beschrijft in Psychologische typen. En zoals Hamaker aangeeft; deze lijsten en tests “schetsen een te eenzijdig en ongenuanceerd beeld van introverts en extraverts. Het nodigt uit tot een oordeel en dat is nou juist niet de bedoeling, ook Jung had niet deze bedoeling met zijn beschrijving van de typen”.

Meer lezen

zienswijze: De kracht van introversie

boekrecensie over Stil van Susan Cain

isbn 90 5637 353 6